Dlaczego warto zapisać dziecko do Ogniska Muzycznego?

 

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zaczynają być samodzielne i świadome swojej odrębności. Staje się coraz bardziej ciekawe świata i swoją uwagę kieruje na kontakty z rówieśnikami i innymi osobami. Dzięki tym zmianom można zaspokajać potrzeby dzieci poza domem – na zajęciach muzycznych. Trzeba pamiętać, że dziecko ciągle potrzebuje ciepła i emocjonalnego kontaktu. Potrzeby psychiczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym to przecież:

 • potrzeba bezpieczeństwa
 • kontaktu
 • bliskości
 • akceptacji
 • uznania

dziecko grające na fortepianieIndywidualne zajęcia gry na instrumencie w Ognisku Muzycznym są świetną odpowiedzią na potrzeby dziecka. Na lekcji instrumentu dziecko czuje się bezpiecznie ze swoim nauczycielem, nawiązuje kontakt poprzez wspólne granie i naukę gry, nauczyciel wykazując zrozumienie, akceptację dla procesu nauki ucznia, celebrując i pokazując uznanie dla każdego najmniejszego sukcesu w nauce gry na instrumencie stwarza najlepsze warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka.

W tym wieku pojawiają się także u dzieci inne potrzeby, jak potrzeba kontaktu i zabawy z rówieśnikami, w której dziecko doskonali swoje zdolności motoryczne, fizyczne, ale także intelektualne, co jest zaspokajane poprzez ćwiczenia na instrumencie oraz występy na koncertach i wspólne granie z rówieśnikami.

Co więcej rozwijająca się wyobraźnia powoduje ogromną potrzebę twórczości, która realizowana jest przez dzieci na wiele sposobów, np. pisanie własnych prostych utworów, wymyślanie łatwych piosenek na instrumencie.

Coraz większa samodzielność i samoświadomość jest podstawą do rosnącej potrzeby zauważenia i uznania, tzn. dzieci w tym wieku oczekują nieustannego potwierdzenia ze strony dorosłych, że ich wysiłek został zauważony i doceniony, a potrzebę tę realizują oczywiście w kontakcie z osobą dorosłą. Dlatego tak bardzo przywiązujemy w Ognisku uwagę do chwalenia każdego najmniejszego sukcesu dziecka, przy jednoczesnym stawianiu poprzeczki coraz wyżej.

Ważne jest również, aby w tym wieku oczekiwania rodziców i wychowawców dostosowane były do możliwości dziecka. Nieprawidłowa realizacja potrzeb może prowadzić do licznych trudności: uporu, nieposłuszeństwa, dlatego stwarzamy na lekcjach odpowiednie warunki do realizacji wszystkich potrzeb.

 

Znaczenia mają także:

 • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka z bliską osobą,
 • aktywność i samodzielność dziecka,
 • wysoka, stabilna samoocena,
 • perspektywy życiowe,
 • zdrowie i stabilny stan emocjonalny
 • relacje z nauczycielem


Badania te pokazują także, że powyższe czynniki kształtowane są w relacji z dorosłym. Oznacza to, że dziecko nabiera odporności na frustrację dzięki pozytywnym relacjom z bliskimi osobami dorosłymi. Nadmierne wymagania, krytycyzm i zdystansowanie lub uzależnianie od siebie dziecka powodują obniżenie zdolności do radzenia sobie z frustracją. Stanowi to cenny drogowskaz pokazujący, że na początku należy zaspokajać potrzeby bliskości, ciepła, bezpieczeństwa, miłości i akceptacji, co stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwoju i nauki, zaspokajania i radzenia sobie z frustracjami w dalszym życiu. Zadania te można z powodzeniem odnieść do szkoły muzycznej. Stosunek dziecka do nauki jest pozytywny, jeśli jego potrzeby są adekwatnie zaspokajane dla danego okresu rozwojowego. Jeśli potrzeby te nie są zaspokajane, dzieci reagują znudzeniem, brakiem zapału do pracy, obniżeniem poznawczego funkcjonowania i aspiracji.

Nauczyciel na zajęciach wzmacnia dzieci i dowartościowuje je pochwałami, wprowadza rytuały, stały rytm, buduje przewidywalność i konsekwencję, obdarza dzieci zaufaniem.

 

palec na klawiaturzeOgnisko muzyczne „to nie tylko nauka gry na instrumencie.

Zobaczmy, co na ten temat mają do powiedzenia naukowcy.
Powszechnie wiadomo, iż nauka w szkole muzycznej rozwija u dzieci i młodzieży uzdolnienia oraz umiejętności muzyczne. Nie wszyscy jednak jesteśmy świadomi, jak wiele innych korzyści daje dziecku edukacja muzyczna oraz w jak istotny sposób wpływa na rozwój jego osobowości. Od wielu lat na całym świecie prowadzone są liczne badania naukowe, mające określić zjawiska zachodzące w mózgu człowieka pod wpływem nauki muzyki. Ich wyniki nie pozostawiają wątpliwości – wpływ ten jest bardzo istotny. Oto kilka przykładów.

 • Badania prowadzone w USA w 1997 r. wykazały, że dzieci uczące się śpiewu i gry na instrumencie mają o 1/3 lepiej wykształcone zdolności myślenia przestrzennego i abstrakcyjnego od swoich rówieśników, którzy ten sam czas poświęcili na naukę obsługi komputera; dzieci te zdobywały o 80% wyższą punktację w testach wieloprzedmiotowych.
 • Wyniki wieloletnich badań opublikowane w czerwcu 2000 r. w magazynie „TIME” potwierdziły znaczący wpływ edukacji muzycznej na rozwijanie u dzieci umiejętności językowych oraz matematycznych (np. lepsze o 100 % rozumienie działań na ułamkach).
  Ciekawostką są wyniki badań z 1994 r., dotyczące kandydatów na studia medyczne w USA – okazało się, że 66 % wszystkich studentów stanowią absolwenci szkół muzycznych, a tylko 44 % przyjmowanych na studia medyczne to absolwenci szkół biochemicznych.
 • Niemieccy uczeni odkryli, że część mózgu analizująca wysokość dźwięków jest średnio o 25 % większa u ludzi kształconych muzycznie, a nauka muzyki rozwija inteligencję, wyobraźnię, koncentrację, pamięć.
 • Polskie badania z lat 1967-1972 (prof. dr hab. M. Manturzewska) wykazały, że młodzież szkół muzycznych w porównaniu ze swymi rówieśnikami ma lepiej rozwinięte zdolności logicznego myślenia, lepszą sprawność intelektualną, większą szybkość i dokładność w pracy umysłowej oraz wytrwałość i zdolność koncentracji uwagi na dowolnie wykonywanej czynności. Najnowsze badania potwierdzają wpływ edukacji muzycznej na rozwój anatomiczny i neurofizjologiczny mózgu.
 • Nie od dzisiaj wiadomo, że osoby uzdolnione muzycznie łatwiej uczą się języków obcych.
 • Inne cechy i umiejętności kształtowane w wyniku edukacji muzycznej, to: zdyscyplinowanie, zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy, wzrost wrażliwości estetycznej, aktywizacja myślenia, podatność na wpływy wychowawcze itp.
 • Naukowcy odkryli, że obcowanie z muzyką klasyczną wpływa na umysł i pamięć, uwalnia od stresu, pomaga w koncentracji oraz otwiera podświadomość. Zauważyli, że muzyka barokowa largo czy andante, utrzymana w tempie 60 uderzeń na minutę, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia się. Spokojne tony largo obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają liczbę uderzeń serca, dzięki czemu odzyskuje ono normalny rytm. Obniża się poziom stresu, pobudzany jest system immunologiczny, zmieniają się również fale mózgowe. Muzyka barokowa synchronizuje więc umysł i ciało. Rozluźnione ciało i pobudzony mózg stanowią idealny stan do optymalnego uczenia się. Podobny efekt przynosi słuchanie muzyki Mozarta czy Beethovena.


Zatem, czy wszyscy absolwenci szkoły muzycznej I stopnia zostaną w przyszłości zawodowymi muzykami? Z pewnością nie. Każdy jednak odniesie korzyść z takiej edukacji, bez względu na to, jaki zawód będzie wykonywał w przyszłości.
Dajmy więc naszym dzieciom szansę korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą ta wspaniała dziedzina sztuki. Pamiętajmy, że rezygnacja z edukowania muzycznego dzieci pozbawia ich szansy na pełniejszy rozwój i wpływa na jakość ich dorosłego życia.”
Fragmenty: Szkoła Muzyczna w Dywitach oraz fragm. na podstawie książki Emilii Śmiechowskiej